Авиастрахование


Юридична консультація

Фінансовий консалтинг

Особисте страхування забезпечується командою УСБК з урахуванням специфіки національного ринку та провідної міжнародної практики за такими видами страхування:
• страхування життя;
• добровільне медичне страхування;
• страхування від нещасних випадків;
• страхування виїжджаючих за кордон.

Окремо командою УСБК пропонується страхування лікування хірургічних витрат та онкології у провідних клініках світу.

Страхування життя::
Покривається смерть страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування або дожиття до певного обумовленого в договорі строку. Крім того, в договорі страхування додатково може бути обумовлена виплата і при дожитті застрахованої особи до певної події (наприклад одруження, народження дитини, а також у разі втрати нею здоров’я від нещасного випадку).

Страхування від нещасних випадків::
Покривається настання тимчасової втрати працездатності або постійної втрати працездатності внаслідок нещасного випадку із застрахованою особою.

Добровільне медичне страхування::
Покриваються витрати на надані застрахованій особі медичні послуги, передбачені умовами договору страхування (зокрема, пов’язані із зверненням до лікувально-профілактичної установи тощо).

Страхування виїжджаючих за кордон::
Покриваються витрати на надані застрахованій особі медичні послуги за кордоном, передбачені умовами договору страхування (зокрема, пов’язані із зверненням до лікувально-профілактичної установи, репатріацією тощо).

Страхування витрат на хірургічне лікування та онкологію за кордоном::
Покриваються витрати на будь-які види хірургічного та онкологічного лікування за кордоном, включаючи трансплантацію (за виключенням косметичної), відновлювальну терапію, переліт та проживання у визначених програмою країнах/клініках.

Важливо відмітити, що в комплекс послуг УСБК за таким специфічним видом страхування входить організація лікування застрахованих осіб за кордоном.