Авиастрахование


Юридична консультація

Фінансовий консалтинг

Фінансово-господарська діяльність буд-якого підприємства пов’язана з ризиками. Ризики кожного окремого підприємства мають персональний характер, вірогідність настання, розмір максимально можливого збитку та потребують ретельного керування. Команда УСБК надає професійні консультації по можливостям та механізмам застосування різноманітних форм страхового захисту для підприємств, які включають:
•   аналіз ризиків в діяльності підприємства;
•   прогнозування ймовірності настання несприятливих подій;
•   надання рекомендацій стосовно вдосконалення процесу керування ризиками;
• розробку ексклюзивної програми страхування з врахуванням специфіки діяльності та фінансових можливостей підприємства.

Керування ризиками значно оптимізує витрати підприємств на захист від ризиків. З одного боку, не всі ризики необхідно забезпечувати страховим захистом, іноді доцільніше залишити частину ризиків на власному утриманні підприємства, з іншої сторони, не завжди ризики, які підприємство бажає забезпечити страховим захистом, можливо застрахувати.

Окремим питанням в процесах ризик-менеджменту є вибір страхової компанії. Іноді невірний вибір страховика може призвести не до зниження ризиків, а навпаки до їх кумуляції.