Авиастрахование


Юридична консультація

Фінансовий консалтинг

У всіх розвинутих країнах світу не викликає жодного сумніву необхідність страхування специфічних ризиків банківської діяльності. Банк обов'язково має мати поліс комплексного банківського страхування Bankers Blanket Bond (поліс ВВВ), а також продукти, які додатково захищають Банк та його співробітників.

Страхування майна:
Покриваються збитки, завдані майну банку. Страхування здійснюється на випадки пожежі, вибуху, пошкодження водою, крадіжки зі зломом, грабежу, злочинних дій третіх осіб, стихійних лих, розбиття скла тощо.

Страхування від злочинів:
Покриваються збитки, завдані фінансовому інституту протиправними діями персоналу або третіх осіб (більшість злочинів у банківській сфері пов'язано з шахрайськими діями власних співробітників банку, що навмисно скоєні ними самостійно або в змові з іншими особами з метою нанесення збитку банку або отримання для себе незаконної фінансової вигоди).

Страхування від електронних і комп'ютерних злочинів:
Покриваються збитки, які настали внаслідок злочинів, скоєних проти банків та інших фінансових інститутів з використанням їх комп'ютерних мереж і систем електронних розрахунків.

Страхування професійної відповідальності фінансового інституту:
Покриваються збитки банку, які пов'язані з його обов'язком компенсувати збиток, нанесений третім особам недбалою дією, помилкою або упущенням, яке виникло внаслідок недбалості його персоналу, а також юридичні витрати страхувальника щодо судових розглядів у зв'язку з відповідними позовами клієнтів.

Страхування відповідальності директорів:
Покриваються збитки керівників/управлінців, пов'язані з їхнім обов'язком компенсувати збиток, заподіяний третім особам, що виник в результаті помилкової або недбалої дії, визначеної в полісі і вчиненої в процесі управлінської діяльності, а також збитки, понесені компанією, якщо відшкодування збитків за керівників забезпечується самою компанією, законом або згідно зі статутом компанії.

Особисте страхування персоналу банку:
Покривається шкода, завдана життю і здоров'ю персоналу (банківських службовців).